10. prosince 2018 - Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dne 10. prosince se debatní klub s panem učitelem Černým vydal na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po dvouhodinové cestě do Prahy jsme nasedli na tramvaj č. 20 a jeli na Malostranské náměstí. Po přivítání a kontrole jsme setkali s Dominikem Ferim. Seznámil nás s politickou historií státu a také instituce. Poté jsme se vydali do jednacího sálu, Zde jsme pečlivě naslouchali výkladu pana poslance a dozvěděli jsme se jaký je legislativní proces. Nakonec jsme i pořídili pár fotografií. Nutno podotknout, tuto možnost jsme získali díky naší účasti v projektu "Mladí Diplomaté", jehož jsme se v předešlé době zúčastnili. Za sebe musím říct, že výlet byl velice obohacující a vydařený.

Autoři: Pavel Elexa, kvarta (text), Ing. Vladimír Černý (foto)