1. prosince 2016 - Chemie života

Pomalu se nám - studentům blíží vstup do světa práce a samostatného života, a jako ptáci opouští hnízdo, tak studenti pomalu opouští svou školu a nastane osudová chvíle, v niž si budeme muset vybrat naše životní poslání. Jelikož jsme na gymnáziu, tak se očekává, že budeme pokračovat ve studiu na vysokých školách. Volba může být pro mnohé nelehká. A proto za třídami sexta a 2.B přijel přednášet a zároveň trochu napomoci s výběrem absolvent Podkrušnohorského gymnázia a zaměstnanec Unipetrolu pan Martin Růžička.

Přednáška začala menším úvodem a nostalgickým vzpomínáním na časy, kdy chodil pan Růžička na gymnázium. Hlavní věc, která se od těch dob dle něho změnila, je projektor, jehož využil pro svou pečlivě a poutavě připravenou prezentaci. Pokračoval představením Unipetrolu, jeho portfolia, včetně České rafírenské, povyprávěl nám o Chemparku Záluží a detašovaném pracovišti Vysoké školy chemicko-technologické. Nejdelší část přednášky věnoval mimořádné události v srpnu 2015, kdy došlo k masivnímu výbuchu. Konečně víme, jak to bylo a čím se tomu dá v budoucnu předejít. V posledních minutách nastal čas na dotazy a otázky. Neptali jsme se nejen my, ale i my jsme byli tázáni, jakým směrem se chceme ubírat, při čemž doporučil se soustředit, díky většímu uplatnění, na technické obory.

Děkujeme.

Autoři: Vojtěch Novák, sexta (text), Mgr. Michal Smatana (foto)