4. prosince 2016 - Předání cen PRAEMIUM BOHEMIAE

V neděli 4. prosince 2017 byly tradičně předány ceny PRAEMIUM BOHEMIAE, které uděluje Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji talentovaným studentům středních škol, kteří v uplynulém roce uspěli v mezinárodních přírodovědných soutěžích. Mezi laureáty letošních cen patřil již podruhé náš čerstvý absolvent Václav Bočan, stříbrný z Mezinárodní biologické olympiády, na které nás reprezentoval ve Vietnamu. Blahopřejeme k získanému ocenění a přejeme mnoho úspěchů ve studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Autor: Mgr. Karel Vacek