12. prosince 2017 - Studentské prezidentské volby 2017

Dne 12. prosince 2017 se naše gymnázium připojilo k dalším školám po celé republice, v nichž se uskutečnil projekt Studentské prezidentské volby 2017. Středoškoláci si mohli vyzkoušet "nanečisto" volit osobnosti, které se ucházejí o post prezidenta ČR. Volit mohli všichni studenti, jimž bylo v den konání voleb, 15 let a více. Z celkového počtu 460 oprávněných voličů našeho gymnázia, využilo možnosti volit 141 žáků. Cílem voleb bylo přiblížit středoškolákům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systémem ČR a obecně prohloubit zájem o otázky, které se týkají věci veřejných.

Výsledky

Autor: Mgr. Jakub Haviar