21. listopadu 2019 – Přednáška v režii Úřadu práce

Ve čtvrtek 21. listopadu navštívila naše gymnázium zaměstnankyně Úřadu práce Most a specialistka pro volbu povolání, paní Ing. Jana Riegerová. Náplní přednášky bylo seznámení letošních maturantů se stávající situací na trhu práce v České Republice, přiblížení stavu nezaměstnanosti, uplatnění absolventů různých stupňů vzdělání, ale i nastínění, které regiony ČR mají největší procentuální zastoupení zadlužených občanů.

Za tuto přednášku jsme vděční a děkujeme Úřadu práce za povzbuzení žáků čtvrtých ročníků k dalšímu (doufejme úspěšnému) studiu.

Autoři: Tereza Kopecká, Adam Loucký, oktáva (text), Mgr. Michal Smatana (foto)