12. prosince 2019 - Žáci učí žáky

Ve čtvrtek 12. prosince proběhlo na našem gymnáziu druhé setkání našich žáků se žáky několika základních škol, během kterého prováděli společně pokusy v rámci biologie, chemie a fyziky. Setkání probíhají v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání - moderní výuka na Středních a základních školách.

Autor: Mgr. Michal Smatana