Aktuality

  • Prodej almanachu 100 let gymnázia

    Almanach vydaný u příležitosti oslav 100 let gymnázia je možné zakoupit v sekretariátu školy, Čsl. armády 1530/29. Po předchozí domluvě je možné i prohlédnout výstavu o historii gymnázia.

  • Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II

    Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. realizuje od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2022 projekt ŠABLONY II PGM reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015874, který patří do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II.