Aktuality

 • Přejeme vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a dostatek optimismu v roce příštím.
  Image
 • Vážení kolegové, milí studenti,
  s velkou radostí tlumočím vřelé poděkování vedení azylového domu za potravinovou sbírku, kterou jste vyjádřili sounáležitost s těmi, kteří se ocitli v nouzi. Děkujeme :-)

  I v letošním roce probíhá ve vestibulu budovy B2 vánoční sbírka pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni. Okolnosti nám bohužel neumožní zakončit její konání společným zpíváním jako v předchozích letech, ale přispět potřebným můžete. Do 22. prosince uvítáme vaše dary - školní potřeby, trvanlivé potraviny, mycí potřeby...

 • Informace o studiu na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze

  Livestream aneb všechno, co jste chtěli vědět o FEL si můžete přehrát na adrese http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod. Čeká vás virtuální prohlídka nejlepší elektrotechnické a informatické fakulty v republice, prezentace našich studijních programů a názory našich studentů a absolventů.
 • Nabídka studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně

  Informační leták s nabídkou studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a informace o termínu konání Dne otevřených dveří FZS UJEP online si můžete přečíst v tomto letáku.
 • Informace ke konání lyžařských kurzů sekundy, kvinty a 1. ročníků

  Z důvodu epidemiologické situace v ČR a s tím souvisejícími vládními opatřeními ruší naše škola ve školním roce 2020/21 lyžařské kurzy.
  O případných změnách budeme včas informovat.

  Za předmětovou komisi TV Mgr. M. Turbáková

 • Podmínky provozu školy od 25. 11. 2020

  Důležité pokyny a informace ředitele školy pro žáky a zákonné zástupce naleznete v tomto dokumentu. Prosíme o důkladné prostudování.
 • Informace k vzdělávání distanční formou

  Podmínky provozu školy v období distanční výuky od 5. října 2020 ve školním roce 2020/2021. Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce.

  Školní řád - změny

 • Aktuální doporučení KHS k epidemiologické situaci

 • Podmínky provozu školy v období školního roku 2020/2021

  Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce, prosíme prostudujte v tomto dokumentu.
 • Prodej almanachu 100 let gymnázia

  Almanach vydaný u příležitosti oslav 100 let gymnázia je možné zakoupit v sekretariátu školy, Čsl. armády 1530/29. Po předchozí domluvě je možné i prohlédnout výstavu o historii gymnázia.