29. ledna 2020 - I fyzika může být zajímavá...

Fyzika patří všeobecně k ne úplně populárním předmětům. Má mnoho vzorečků, pouček a dalších věcí, které každý, kdo chce danou látku pochopit, musí znát. Před mnoha a mnoha lety pronesl významný římský filosof Cicero jednu pravdivou myšlenku, a sice že praxe je nejlepší učitelka. A přesně z toho důvodu jsme se v době relativního klidu po pololetní uzavírce známek vydali na pražský Matfyz.

Téma pro letošek byla elektřina, což je koneckonců látka pro žáky třetích ročníků. Dalo se tedy očekávat, že onu látku máme zažitou, a tak nás nezaskočí ani případná otázka k „publiku“. Některá ano, některá ne, spíš má člověk obavy jít s kůží na trh před tolika spolužáky. V devadesáti minutách jsme mohli vidět téměř tři desítky pokusů, které byly zajímavé a hlavně efektní. Několik pokusů jsme si mohli i sami vyzkoušet, ale zklamu všechny škodolibé duše… všichni přežili.

Díky tomuto ne zcela tradičnímu dni si snad každý mohl k fyzice a hlavně k elektřině vybudovat o něco hezčí vztah a nevnímat ji jako „další látku v sešitě“.

Autorka: Mgr. Ivana Hotová