18. února 2020 - Exkurze v prostorách Okresního soudu

V úterý 18. února se krátce před osmou hodinou ranní sešla skupinka semináře Psychologie před budovou mosteckého Okresního soudu, aby se zúčastnila soudního řízení a následné besedy se samotnou paní soudkyní. Po krátké bezpečnostní kontrole u vstupu zamířili studenti do soudní místnosti. Zde si pozorně vyslechli pravidla chování během řízení, jež bylo jen o několik minut později oficiálně zahájeno.

V tu chvíli jako by se všichni přímo nezúčastnění proměnili v divadelní obecenstvo, sledující ze tmy herce na osvětleném jevišti, z nichž každý měl svou pevně danou roli. Ať už to byla paní soudkyně, obžalovaný, svědkyně, obhájkyně či zapisovatelka. A byť se žádné veliké drama (jež během soudních procesů nebývá zvláštností) nekonalo, měli studenti jedinečnou možnost zhlédnout kompletní soudní řízení od úplného zahájení až po vynesení rozsudku. Když se tak stalo, odsouzený byl odveden z místnosti a opona spadla.

Tím však exkurze nekončila. Byla tu ještě druhá část – a to pohled do zákulisí, kdy paní soudkyně sundala svou přísnou masku a studenti s ní mohli sdílet své pocity a dojmy z představení, jehož postavami však byli – jak si mnozí z nich uvědomili až po chvíli - skuteční lidé. I paní soudkyně dokázala, že je pouze člověkem, když se poutavě rozpovídala o své profesi; o jejích výhodách a nevýhodách, a také o psychologické stránce svého nelehkého, leč neskonale zajímavého a důležitého zaměstnání. Byl zde dostatek prostoru i pro rozmanité dotazy zvídavých posluchačů, na něž se zájmem a ochotou odpovídala.

Exkurze tak byla pro studenty nesmírně obohacující. Nejen, že se jim dostalo mnoha potřebných teoretických informací (zejména z oblasti forenzní psychologie a soudnictví), ale rovněž měli možnost být přímo v centru dění a vytvořit si tak názor na věc nejen na základě teorie, ale také prostřednictvím subjektivních dojmů a vlastní zkušenosti.

Autorky: Eva Pitáková, 3.S (text), Mgr. Jitka Ježková (foto)