18. února 2020 - Zkušenosti starších

V úterý 18. února 2020 proběhlo tradiční setkání pro zájemce o studium lékařských oborů s našimi absolventy, současnými studenty lékařské fakulty.

Vysokoškoláci František Janů a Ondřej Peleška s přehledem a patrným zájmem představili všechny studijní obory a možné aktivity svojí 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Cenné pro všechny přítomné byly nejen jejich zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky, ale i vyprávění o radostech a strastech při začátku náročného vysokoškolského života. Zajímavým bylo i jejich ohlédnutí se za dobou svého gymnaziálního studia, co by dnes dělali jinak a naopak, co se jim osvědčilo.

Autoři: Mgr. Jitka Ježková (text+foto), Mgr. Michal Smatana (foto)