19. února 2020 - Exkurze do věznice

Ve středu 19. února 2020 navštívili naši studenti Věznici v Bělušicích. Exkurze se konala v rámci výuky volitelných předmětů Psychologie a Práva.

Zaměstnanci věznice pro studenty připravili zajímavý program, jehož průvodkyní byla tisková mluvčí Ing. Bc. Dagmar Vránová. Studenti byli seznámeni se strukturou vězeňského systému, s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s procesem přijímání vězňů, s jejich zaměstnáním v době výkonu trestu, s denním režimem ve věznici a se složitou cestou resocializace vězňů. Studenti získali i informace o možnostech profesního uplatnění u Vězeňské služby ČR.

Pracovníci vězeňské stráže ukázali, co obnáší práce strážníků, dozorců a eskorty, jaká režimová a bezpečnostní opatření musí dodržovat všichni pracovníci, předvedli, jakou výstroj a výzbroj ostraha a eskorta používá. Se zaujetím všichni přítomní sledovali ukázky výcviku služebních psů a vyprávění samotných psovodů.

Silným emocionálním zážitkem pro všechny bylo setkání s vězněm, panem Petrem, který vyprávěl svůj příběh. Jeho životní osudy ukázaly důležitost protidrogové prevence.

Studenti hodnotili exkurzi jako přínosnou, pomohla doplnit řadu probíraných témat. Za připravený program a zodpovězení všech položených otázek děkujeme.

Autoři: Mgr. Jitka Ježková (text), Mgr. Milan Kalců (foto), Vězeňská služba ČR (foto)