25. února 2020 - Právnická povolání: Beseda s notářkou Mgr. Alenou Zahradníkovou

Jak se stát notářem? Jakým oblastem práva se notář věnuje? Co všechno spadá do jeho agendy? Jak náročné je to povolání? Je dobré sepsat závěť? Dědí se i dluhy? Jak sepsat předmanželskou smlouvu?

Na to se v úterý ptali studenti v rámci semináře Základy teorie práva paní notářky Aleny Zahradníkové. Díky jejímu zajímavému a fundovanému povídání si už umíme tuto právnickou profesi lépe představit. Zároveň jsme si uvědomili záludnosti a problémy mezilidských vztahů, zvláště v případě, kdy se jedná o příbuzenské vztahy či majetek. Pochopili jsme, kdy je dobré se na notáře obrátit: tehdy, když chcete včasným řešením předejít budoucím sporům a problémům.

Autorka: Mgr. Iveta Macánová