Vánoční sbírka pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Vážení kolegové, milí studenti,
s velkou radostí tlumočím vřelé poděkování vedení azylového domu za potravinovou sbírku, kterou jste vyjádřili sounáležitost s těmi, kteří se ocitli v nouzi. Děkujeme :-)

I v letošním roce probíhá ve vestibulu budovy B2 vánoční sbírka pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni. Okolnosti nám bohužel neumožní zakončit její konání společným zpíváním jako v předchozích letech, ale přispět potřebným můžete. Do 22. prosince uvítáme vaše dary - školní potřeby, trvanlivé potraviny, mycí potřeby...