21. června 2021 - Začít podnikat?

V rámci předmětu Svět práce si žáci kvarty vyzkoušeli, co všechno obnáší založení vlastní firmy. Studenti se rozdělili do 8 skupin o 3 až 5 členech. V týmech pak promysleli svůj podnikatelský plán, společenský přínos a organizaci firmy, její logo, reklamu, finance, cenu výrobku či služby.

Porota složená z předsedkyně paní Jitky Beránkové, vyučujících Ivany Hotové a Jitky Ježkové měla velmi těžký úkol, a to rozhodnout o „vítězi“ veletrhu fiktivních firem. Nápady všech skupin byly zajímavé, některé by v praxi mohly určitě najít i svoje uplatnění, na pochvalu byla jak samotná příprava a práce všech skupin, tak i jejich konečná prezentace.

Vítěznou skupinou se díky bodovému systému stala firma GREEN SCHOOl, s. r. o. podnikatelů Damiána Urbana, Ondry Zrubeckého a Joši Navrátila. Představili promyšlený podnikatelský záměr zaměřený na výrobu revolučního a ergonomického školního nábytku odolnému vůči jakémukoliv poničení a zároveň na recyklaci nábytku starého.

Vítězem se ale stali všichni žáci, využili různé dovednosti, jako například spolupráci a rozdělování úkolů v rámci skupiny, strategické myšlení, prezentaci práce, vystoupení před skupinou. Možné uvědomění si, zda podnikání je ta pravá cesta, se taky hodí.

Autorka: Mgr. Jitka Ježková