17. až 24. září 2021 - Škola v přírodě Hrachov

Osm dní v Hrachově, v malebném údolí u potoka Brziny, spadajícím do obce Svatý Jan a okresu Příbram. Tam jsme strávili letošní školu v přírodě. Mosteckou primu, sekundu a tercii opět po roce doprovázely i stejné ročníky z Bíliny. Pobyt to byl vskutku zajímavý – protkaný seznamováním, stmelováním skupin, objevováním Eldoráda, hraním her a soutěžením.

Jeden den jsme se vydali na celodenní výlet. Dvě skupiny vyrazily z jednoho místa (každá jiným směrem), aby se potkaly v Kamýku nad Vltavou. Během svého putování každá skupinka navštívila Váchův špejchar v Drážkově.

Celý pobyt provázelo převážně chladné počasí a zamračená obloha. Náladu nám to ovšem nezkazilo. Předposlední den byl ale za odměnu – z šedého nebe na nás vykouklo sluníčko a celý den příjemně hřálo. Škoda, že toho sluníčka nebylo během pobytu víc.

Autorky: Mgr. Jana Synková (text+foto), Mgr. Lucie Těšitelová (foto)