5. října 2021 - Okresní finále v přespolním běhu

V úterý 5. října se u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě uskutečnil závod v přespolním běhu, kterého se zúčastnili i žáci našeho gymnázia – od primy až po čtvrté ročníky.

Nejlépe si vedlo družstvo dívek z tercie a kvarty, které ve velké konkurenci a s převahou vyhrálo. Dobře závodily i týmy těch nejstarších studentů, byť v mnohem menší konkurenci – chlapci vyhráli, dívky byly druhé.

Pochvala ale patří všem, kteří se zúčastnili a reprezentovali naši školu.

Autorka: Mgr. M. Turbáková (text+foto)