14. března 2022 - Historie v nepokřiveném zrcadle – den první

V pondělí dopoledne nás čekala první přednáška našeho historického maratonu: z UJEP v Ústí nad Labem k nám přijel Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., který si pro nás připravil besedu na téma „Most - dva životy jednoho města“.

Měli jsme možnost vidět celou řadu fotografií nejen ze starého, dnes již neexistujícího, města, ale i z našeho „nového“ Mostu. Dozvěděli jsme se, že budovy v obou částech města projektovala celá řada slavných architektů, viděli jsme krásné budovy z 19. století i z doby meziválečné, které byly chloubou města. Dozvěděli jsme se i informace o budově naší školy a byly to informace i překvapivé. Ale vůbec jsme netušili, kolik architektonických skvostů skrývá i naše současné město, budovy, kolem nichž chodíme každý den, které vnímáme jako něco běžného. Ty totiž představují mnohdy avantgardu v architektuře 20. století.

V odpoledních hodinách si náš lektor připravil i procházku městem, o které informuje Mgr. Klára Bočanová: „Vyrazili jsme od gymnázia, zastavili jsme se u kasáren, pak jsme pokračovali směrem k hotelu Viktor, tam jsme si prohlédli zajímavou fasádu a detaily na ní, jakož i reliéf na přední straně. Prošli jsme třídou Budovatelů, koncipovanou jako francouzský bulvár, viděli jsme její zajímavé zalomení, francouzská okna, podél třídy vysázené platany. Pak jsme pokračovali pomalu směrem k Prioru, na něm jsme sledovali dobovou práci s betonem a dobře koncipovanou práci s klesající úrovní terénu. Předtím jsme si ještě prohlédli budovu SHD, která byla postavena dle plánů ze 60. let, dostavěna v polovině 80. let. Zastavili jsme se v centru před Repre, viděli jsme památník hornickým tradicím, poslechli si povídání o konceptu Repre-práce s vodními plochami, světlé obložení atd. Zastavili jsme se před budovou Magistrátu, kde jsou výrazná pásová okna, připomenuli jsme si mozaiku v horní části, jejíž zbytek můžeme vidět v atriu Magistrátu. Nakonec jsme nahlédli do foyer hotelu Cascade na zajímavou a krásně barevnou mozaiku. Tato procházka bude následována další procházkou, která se bude konat v dubnu a soustředí se na výtvarná díla; tímto vás na ni srdečně zveme. Procházka se nám moc líbila, ukázala nám krásu v místech, kde ji mnozí z nás dosud nehledali a umožnila nám nahlédnout na naše město zase z jiného, zajímavého, pohledu.“

Autoři: Mgr. Zdeněk Vejražka (text), Mgr. Klára Bočanová (text), Martin Klein, septima (foto)