7. března 2023 - Absolventi pro současné žáky

V úterý 7. března 2023 navštívil naši školu náš absolvent Tiep Luu Danh a představil žákům sexty nově vzniklé komunitní centrum Coworking Most (COMO) a zaměřil se na nabídku kurzu výuky programování pro žáky středních škol.

V rámci prezentace došlo i na zkušenosti absolventa naší školy se studiem na vysoké škole, volbou profesního směrování a možnosti uplatnění na trhu práce.

Děkujeme za návštěvu 😊

Autor: Mgr. Michal Smatana