9. března 2023 - Barevná chemie ve třetích ročnících

Ve čtvrtek 9. února 2023 jsme opět přivítali na našem gymnáziu studenty VŠCHT. Tentokrát zpestřily výuku ve 3. ročnících. Cílem bylo ukázat žákům experimentální chemii. Společně jsme se zabývali barevnými pokusy a seznamovali se s jejich principy. Hlavním tématem byli indikátory, barviva v přírodních látkách a potravinách, vnímání barev a nakonec výletem do minulosti nás seznámili s principem tvorby fotografií. Vše probíhalo v přátelské atmosféře. Děkujeme studentům VŠCHT.

Autoři: Mgr. Iva Vítová (text), Mgr. Michal Smatana (foto)