16. března 2023 - Setkání s hejtmanem

Žáci semináře Základy teorie práva se ve čtvrtek 16. března vydali v rámci projektu „Poznej Ústecký kraj“ do Ústí nad Labem, aby se seznámili s fungováním veřejné samosprávy, protože kraj je vyšším územním samosprávným celkem.

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků byl přijat Parlamentem České republiky dne 3. prosince 1997. První volby do krajských zastupitelstev proběhly 12. listopadu 2000.

V budově krajského úřadu nás přivítala Ing. Pavlína Pánková. S chodem a strukturou KÚ ÚK nás v reprezentativním sále zastupitelstva seznámila Mgr. Nikola Jahodová Rennerová.

Dozvěděli jsme se také, jak je řízeno školství na krajské úrovni, tedy i naše škola.

Poté následovalo setkání s hejtmanem ÚK Ing. Janem Schillerem.

Na závěr jsme se podívali do míst, kde zasedá Rada kraje. Shrnuli jsme si poznatky z celého dopoledne a vydali se na cestu domů.

Autorka: Mgr. Iveta Macánová