13. až 15. září 2023 - Adaptační kurz 1.B

Naše třída 1.B se hned ze začátku školního roku zúčastnila adaptačního kurzu, jak je to u prvních ročníků zvykem. Třídenní pobyt proběhl od 13. do 15. září 2023 v Chatě Barbora v Českém Jiřetíně. Cílem bylo stmelit kolektiv a blíže se poznat se svými novými spolužáky a vytvořit tak ve třídě příjemné prostředí, ve kterém budeme po dobu 4 let. Tento cíl se nám, myslím, povedlo splnit, jelikož za těch několik málo dní, co jsme společně strávili, jsme se skutečně navzájem poznali. Ať to bylo během programu, který pro nás byl připraven, nebo ve zbývajícím volném čase, kdy jsme se zabavili vlastními, neméně zábavnými aktivitami. Co se týče jednotlivých činností připraveného programu, tak ty se nejčastěji plnily ve formě skupinové práce. Skupiny byly pokaždé jiné. To proto, abychom měli možnost vyzkoušet si spolupráci se všemi. Někdy se jednalo o úkoly sportovního charakteru, jiné byly spíše na přemýšlení. Plnění úkolů urychlovala soutěživost, která týmům rozhodně nechyběla. Avšak kromě skupinových aktivit jsme podnikli i řadu jiných, které jsme absolvovali buď dohromady nebo každý zvlášť. Celým pobytem nás provázeli tři instruktoři – Fíla, Baru a Míša a k některým aktivitám se přidal i náš pan třídní učitel. Kurz bych označil za přínosný pro všechny zúčastněné. Čas strávený se spolužáky byl příjemný a nepochybně bude jednou z prvních vzpomínek, kterou budeme na gymnázium mít.

Autoři: Tomáš Lenny Novák, 1.B (text), Mgr. Jan Krčmář (foto)