19. října 2023 - Týden duševního zdraví - Den čtvrtý

Čtvrteční program byl opravdu velmi náročný. Čekaly nás dva workshopy s Janou Tussetschlägerovou, která aktuálně pracuje jako terapeutka. Jejími klienty jsou děti i dospělí v náročných životních situacích. Současně též působí coby lektorka preventivních a osobnostně rozvojových programů pro děti a mládež. S námi probírala téma násilí ve vztazích.

Ve 12 hodin začalo setkání s paní doktorkou Lucií Vaškovou, která se specializuje na zvyšování psychické odolnosti, také na diagnostiku a terapii psychických nemocí. S námi se věnovala problematice stresu, jak se stres projevuje, co způsobuje a jak s ním pracovat. Přednáška byla opravdu poutavá, plná příkladů ze života. Myslím, že na jejím základě může na své psychické odolnosti zapracovat každý z nás.

Ohlasy studentek:

Blízké vztahy bez násilí
Tenhle workshop bych označila za jednu z nejlepších akcí v programu a jsem velmi ráda, že se toto tabuizované téma otevřelo. Myslím si, že k úspěchu přispěla vzdělanost a zkušenosti paní terapeutky a otevřenost studentů k debatě. Přednáška začala všeobecným povídáním o násilí, jeho druzích a pokračovala filmem s názvem Všude dobře, doma nejlíp? Bylo vidět, že se téma dotklo každého a nechalo ve všech hlubokou stopu.

MUDr. Lucia Vašková
Přednáška psychická odolnost a její posilování se mi velice líbila. Paní doktorka vše skvěle popsala, zjistila jsem spoustu nových informací a něco se přiučila.

Protože je MUDr. Lucia Vašková naše přední odbornice ve svém oboru, chtěli jsme setkání s ní zprostředkovat i rodičům našich žáků. Nabídli jsme besedu s paní doktorkou v odpoledních hodinách a mnoho rodičů této nabídky využilo. Myslím, že mohu říci, že jsme strávili příjemné a inspirativní odpoledne.

Autoři: Mgr. Iveta Macánová (text), Mgr. Michal Smatana (foto), Bc. Jakub Masojídek (foto)