30. května 2024 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům z tříd 4.A a 4.S

Ve čtvrtek 30. května 2024 obdrželi absolventi tříd 4.A a 4.S svá maturitní vysvědčení. Slavnostní ceremoniál ve velké zasedací síni Magistrátu města Most zahájil pěvecký sbor naší školy SMoG pod vedením Mgr. Dany Řepové studentskou hymnou Gaudeamus Igitur. Ceremoniálem provázela Mgr. Klára Bočanová. K přítomným promluvil ředitel Podkrušnohorského gymnázia Mgr. Karel Vacek. Po druhém vystoupení pěveckého sboru následovalo samotné předání zasloužených maturitních vysvědčení a individuálních ocenění z rukou třídních učitelů Mgr. Michaela Přenosila a Mgr. Karly Trefné a ředitele školy. Na závěr ceremoniálu zazněla česká hymna.

Milí absolventi, otvírá se před vámi nová cesta, spousta nových možností a výzev. Ať už vaše kroky povedou jakýmkoli směrem, byli bychom potěšeni, kdybyste si uvědomovali význam vzdělání, vzdělanosti a po celý život pracovali na svém osobnostním rozvoji. Už starý řecký filosof říkal, že vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. (Díogenés ze Sinópé)

Přejeme vám hodně štěstí!

Autoři: Mgr. Iveta Macánová (text), Mgr. Michal Smatana (text+foto)