19. června 2024 - Dějepisná exkurze - den pátý

Opouštíme střední Francii a míříme do kraje Champagne. V centru oblasti leží jediné místo na světě, kde se vyrábí šampaňské - Remeš. Na cestě zaznívají základní informace o tomto nápoji, dozvídáme se, že pouze tři značky se mohou jako tento nápoj označovat. Všechny ostatní nápoje si jen tento název přisvojily.

My ale nejedeme do Remeše za šampusem, ale za historií. Tady začínaly dějiny Francie a my jdeme na ta dvě nejdůležitější místa. Románská bazilika Saint - Rémy, tedy svatého Remigia. A proč právě sem? Tady, na tomto místě, přijal zakladatel Francké říše Chlodvík křest od biskupa Remigia a stal se tak křesťanem. To je počátek…

A co vrchol království? To je katedrála Notre Dame v Remeši. Největší gotická katedrála na světě, s délkou víc jak 138 metrů a výškou vnitřní lodi více než 38 metrů. Ještě víc nás udivuje obrovské kruhové okno v průčelí, jehož průměr 12,5 metru ho činí také největším na světě. Tady je nej- snad úplně všechno. Na jedné vitráži si dokonce prohlížíme středověké okno, kde je zobrazena výroba šampaňského. Trochu divný motiv do korunovační katedrály všech francouzských králů, nemyslíte?

Fotíme jako o život, všechny fiály, chrliče, vitráže, apsidy, sochy, reliéfy, věže, opěrný systém… Dost! Z toho by se jednomu zatočila hlava. Naštěstí známe lék - krátký rozchod po obchodní promenádě nám přinese klid a jistotu. McDonald a KFC existují i tady, hurá na ně!

Opouštíme toto krásné město a míříme směrem na východ, směrem k domovu. Tentokrát spíme v Metách, Alsasko-Lotrinsko si necháme na zítra. Končíme den tradičně večeří, rychle probrat poslední dojmy a spát. Ta zase zítra…

Autoři: Mgr. Zdeněk Vejražka (text), Mgr. Kamila Pelešková (foto)