26. října 2018 - STO - Den jedenáctý

Dnes naposledy oslavujeme velké výročí naší země. Spolu s našimi hosty jsme se v uplynulých dnech vraceli do její historie, spoluprožívali jsme její hrdinné okamžiky a strachovali se o ní v těžkých dobách, kdy, slovy Jana Balabána, se "dala zapomenout i naděje". Také jsme se ovšem radovali, třeba z příchodu jara, a nemuselo to být nutně jaro roku šedesát osm. Mnohé jsme se v uplynulých dnech dozvěděli a mnohé jsme si připomněli. Prostě jsme posledních jedenáct dní žili v naší škole tak, jak republika žila posledních sto let. A za tohle jsme všichni upřímně a hluboce vděčni.

Na pořadu byl dnes Martin Myšička s tématem - Regionální rozměr velkých dějin. V přednášce se pan Martin soustředil na lokaci Most respektive severní Čechy. A touto přednáškou jsme vlastně celý projekt STO zakončili. Škoda, mohl by klidně trvat ještě dalších sto let.

Nezbývá než se rozloučit. Třeba slovy Františka Halase: "Ať si jen země letí do prázdna, ať si jen letí, jen když zbude jistota jednoho místa, místa posledního, místa jen pro hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás. Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam i po slepu vrátím."

Za nezapomenutelných jedenáct dní my všichni, studenti od primy až po maturitní ročníky, děkujeme našemu učitelskému sboru a vedení školy.

Za sto let nashledanou.

Autoři: Marek Fux, oktáva (text), Dominik Síbr, 2.B (foto)

STO - Epilog

Dnešním dnem skončil na našem gymnáziu projekt STO, který jsme připravili v rámci oslav 100. výročí založení republiky. V jeho průběhu jsme se setkali s mnoha zajímavými osobnostmi, seznámili jsme se se souvislostmi, které provázely založení naší republiky, připomněli jsme si různé konsekvence našich novodobých dějin. Připomněli jsme si, že situace mnohdy nebyla lehká a někdy ani radostná. Řešili jsme nepřímo otázky svobody, demokracie i tlaku doby na jednotlivce.

V rámci našeho projektu bylo položeno mnoho otázek, uvědomili jsme si, že ideály často narážejí na realitu doby, že nic není zadarmo a že je nutné se osobně angažovat. Svoboda není nic samozřejmého a nikomu nespadne do klína, když ji sám není ochoten hájit.

Na závěr bych chtěla citovat myšlenky zakladatele našeho státu T. G. Masaryka, které jsou podle mě stále živé a které je třeba si připomínat, aby oslavy tohoto výročí měly smysl:

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. Musí být založena na lásce a spravedlnosti a spravedlnost je matematikou humanity a lásky.
Demokracie je názor na život, spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.

Autorka: Mgr. Iveta Macánová