30. listopadu 2018 - Hodina moderní chemie

V pátek 30. listopadu 2018 přijeli zpestřit výuku chemie studenti Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze s cílem ukázat žákům prvních ročníků chemii z přitažlivější stránky, než ji znají.

Hodina byla rozdělena do tří částí.

Začátek byl zaměřen na chemii barev. Nejprve ukázka v podobě chemického semaforu, tedy reakce, kdy podle obsahu kyslíku mění roztok barvu ze žluto-oranžové na zelenou a červenou jako světla na křižovatce. Chemici také vykouzlili různobarevné plameny. Následoval velmi efektní pokus s nitrocelulozou a se střelným prachem.

Další část byla věnována zajímavým vlastnostem pevnému oxidu uhličitému tzv. suchému ledu ve spojení s principem hašení.

V závěrečné části probíhaly pokusy s kapalným dusíkem, které vyvrcholily výrobou zmrzliny, na níž si všichni účastnici velmi pochutnali.

Hodina moderní chemie byla interaktivním a kontaktním programem. Žáci tak byli podněcováni k diskuzi a některých experimentů se i přímo účastnili.

Autoři: RNDr. Hana Weinhauerová (text), Mgr. Michal Smatana (foto)