18. prosince 2019 - Přednáška o Národních srovnávacích zkouškách

V rámci předmětu Člověk a svět práce studenti 3. a 4. ročníků absolvovali přednášku Milana Malého z organizace SCIO, která připravuje národní srovnávací zkoušky. Národní srovnávací zkoušky jsou totiž podmínkou přijetí na vybrané vysoké školy.

Instruktor je informoval o tom, jak testy probíhají, jak se nejlépe připravit a jakou zvolit strategii, aby žáci u testů dopadli co nejlépe a byli přijati na školu, kterou si vybrali. Studenti dostali užitečné informace i ukázkové testy z OSP a ZSV.

Tak teď už jen stačí vybrat si tu správnou vysokou školu, pracovat na přípravě, zvládnout maturitu, testy a v neposlední řadě naučit se zvládat i nervozitu, která nutně tyto náročné zkoušky provází.

No, není toho málo, ale jak se říká: štěstí přeje připraveným.

Autoři: Mgr. Iveta Macánová (text), Mgr. Michal Smatana (foto)