18. prosince 2019 - Školní kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 18. prosince 2019 se už tradičně konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. První část byla věnována poslechovým cvičením a práci s textem, v následující ústní části si studenti vyzkoušeli konverzaci na běžná témata.

Všichni účastníci sklidili pochvalu poroty. Soutěž byla vyrovnaná, žáci se mohli pochlubit pěknými výkony a pohotovými reakcemi.

První místo získala Nelly Kriške ze třídy 3.A a postupuje do okresního kola. Druhé místo obsadil Martin Knol z kvinty a třetí byl Filip Müller ze sexty.

Blahopřejeme!

Autoři: PhDr. Eva Javůrková (text), Mgr. Michal Smatana (foto)