3. května 2024 - Exkurze v kojeneckém ústavu

V pátek 3. května 2024 jsme v rámci semináře psychologie navštívili Kojenecký ústav v Mostě.

Kojenecký ústav je zdravotnické zařízení, které poskytuje péči a výchovu dětem, kterým rodiče nechtějí nebo nemohou poskytnout péči. Momentálně se zde starají o 26 dětí ve věku do tří let.

Během exkurze jsme si prohlédli prostředí ústavu, včetně místností, kde děti tráví většinu času, a také prostornou terasu s výhledem na zahradu, kterou děti využívají v letních měsících. Navštívili jsme také část zařízení, která slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V čase, ve kterém jsme exkurzi absolvovali, bohužel většina dětí spala. I přesto jsme měli možnost několik dětí spatřit.

Paní Cidrychová, která zde působí jako sociální pracovnice, nás provedla celou exkurzí a seznámila nás s fungováním ústavu a podmínkami, za kterých jsou děti umisťovány do náhradní péče. Získali jsme také informace o současné situaci kojeneckých ústavů, a jejich budoucnosti.

V rámci semináře jsme diskutovali o potřebách dítěte, významu rodiny pro jeho rozvoj a různých formách náhradní rodinné péče v naší republice, jako je pěstounská péče, osvojení nebo ústavní péče. Všichni jsme se shodli, že tato exkurze byla velice přínosná a zanechala v nás silné emocionální dojmy.

Autorky: Hana Zoe Hrabáková, 3PS (text), Mgr. Jitka Ježková (foto)