19. prosince 2017 - Prima v Státním okresním archivu v Mostě

V úterý 19. prosince 2017 se vydali žáci primy na návštěvu Státního okresního archivu v Mostě.

Návštěva byla součástí výuky dějepisu. Žáci se dozvěděli, které typy pramenů mohou v archivu najít a vyslechli si informace k uloženým listinám a dokumentům. Měli možnost si vzácné archiválie zblízka prohlédnout a novější (např. kroniku našeho gymnázia z 20. a 30. let 20. století) i prolistovat. Ujasnili si, v jakých případech archiv navštívit a co je možné v něm vybádat. Ke konci návštěvy měli možnost projít se depozitářem.

Exkurze se všem žákům líbila. Děkujeme panu řediteli archivu, Mgr. Martinovi Myšičkovi, za zajímavý výklad a vstřícný přístup.

Autorka: Mgr. Klára Bočanová