Aktuality

 • Dne 5. dubna se konalo v Ústí nad Labem krajské kolo jazykové soutěže v německém jazyce. V kategorii III. A (1. – 3. ročník středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) nás reprezentoval vítěz okresního kola Martin Knol ze septimy. Společně s ostatními soutěžícími absolvoval poslech s porozuměním, gramatický test a ústní část, ve které soutěžící prokazovali slovní zásobu a mluvený projev při popisu obrázků, dané situace a vyjadřování názoru na daný problém.

 • V pondělí 4. dubna se naše třída vydala na exkurzi na Okresní soud v Mostě, kde jsme měli šanci vidět, jak probíhá trestní řízení. Podrobili jsme se justiční kontrole a šli jsme do soudní síně, kde jsme sledovali zahájení líčení, přiznání viny i vynesení rozsudku.

  Po ukončení soudu jsme měli možnost se zeptat paní soudkyně na různé otázky, týkající se jak přímo tohoto řízení, tak třeba i kriminality na Mostecku.

  Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit tohoto řízení a doufáme, že se ještě na nějaké řízení či exkurzi na Okresní soud v Mostě podíváme. :-)

 • V pátek 1. dubna 2022 se studenti septimy zúčastnili v rámci projektu "Praktické vzdělávání žáků SŠ v chemické výrobě s využitím prvků virtuální reality" návštěvy tréninkového centra v Chemparku v Záluží. Zde pro ně byl připraven základní kurz první pomoci, zvládání mimořádných situací v chemickém průmyslu za pomoci virtuální reality a nakonec si vyzkoušeli svoji manuální zručnost při drobných opravách výrobního zařízení.

  Autoři: Mgr. Iva Vítová (text), Mgr. Jakub Haviar (foto)

   

 • Podmínky provozu školy v období od 14. března 2022

  Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce naleznete v tomto dokumentu. Prosíme o důkladné prostudování.
 • Rozvrhy platné od 7. března 2022

  Od 7. března 2022 vstupují v platnost nové rozvrhy. V příslušné části našich stránek se budou zobrazovat od tohoto data.

  Už nyní si je můžete prohlédnou pod následujícími odkazy: třídy (černobílé), třídy (barevné), učitelé (černobílé), učitelé (barevné)

 • Vyjádření Podkrušnohorského gymnázia

  Aktualizace 3. března 2022: V rámci sbírky na pomoc Ukrajině bylo vybráno 118 000 Kč. Děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy, kteří sbírku podpořili!

  Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. jednoznačně odsuzuje agresivní činy Ruské federace, které jsou vedeny proti svrchovanému a nezávislému Ukrajinskému státu a jsou v rozporu s mezinárodním právem a mají již nyní na svědomí lidské životy.

  Jako konkrétní formu pomoci volíme finanční sbírku, která proběhne ve středu 2. března 2022 v rámci třídnické hodiny. Vybraná částka bude odeslána na konto humanitární organizace Člověk v tísni.

 • Termín ústních povinných a nepovinných maturitních zkoušek

  Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanovil v souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jarní termín ústních povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto: v tomto dokumentu.
 • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

  Naše škola je zapojena do do programu Doučování žáků škol. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 • Podmínky provozu školy v období školního roku 2021/2022

  Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce naleznete v tomto dokumentu. Prosíme o prostudování.
 • Znáte Netflix? A viděli jste již seriál Koruna? Pokud je vaše odpověď ano, jistě znáte prince Philipa, vévodu z Edingurghu. A pokud vaše odpověď byla ne, hned se dozvíte více!

  Zapojili jsme se totiž do výzvy DofE (The Duke of Edinburgh's International Award) - Cena vévody z Edinburghu, mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny.

  Jedná se o program osobního rozvoje a je možné ho plnit kdekoli v České republice. Určena je pro každého ve věku od 14 do 24 let.

  Image