Aktuality

 • Prvního ročníku Pražských primátorek veslařského závodu SŠ se zúčastnilo i družstvo naší školy.

  Hodnocení Středoškolského závodu čtyřek od Petra Blechy v čase 40:40 ve vysílání České televize https://www.ceskatelevize.cz/porady/15048755034-primatorky/223471291382002/

  Děkujeme za reprezentaci.

  Autor: Mgr. Milan Kalců

   

 • 2. června 2023 se uskutečnila Olympiáda z anglického jazyka. Jednalo se o ústřední kolo. Soutěž probíhala online formou na platformě MS Teams. Naši školu reprezentovala Viktorie Adamenko z kvarty, která postoupila do ústředního kola jako vítězka kola krajského. Viktorii děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke 12. místu.

  Autorka: Mgr. Martina Skleničková

   

  Image
 • Gymnázium z výšky

  Budova našeho gymnázia v ulici Čsl. armády 1530. Děkujeme Karlu Hrdličkovi za natočení 😊

 • Školní parlament

  V menu těchto stránek O škole (nebo na přímé adrese https://www.gymmost.cz/skolni-parlament) naleznete informace o nově vzniklém Školním parlamentu.
 • Vyjádření Podkrušnohorského gymnázia

  Aktualizace 3. března 2022: V rámci sbírky na pomoc Ukrajině bylo vybráno 118 000 Kč. Děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy, kteří sbírku podpořili!

  Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. jednoznačně odsuzuje agresivní činy Ruské federace, které jsou vedeny proti svrchovanému a nezávislému Ukrajinskému státu a jsou v rozporu s mezinárodním právem a mají již nyní na svědomí lidské životy.

  Jako konkrétní formu pomoci volíme finanční sbírku, která proběhne ve středu 2. března 2022 v rámci třídnické hodiny. Vybraná částka bude odeslána na konto humanitární organizace Člověk v tísni.

 • Podkrušnohorské gymnázium, Most je zapojeno v síti metodických kabinetů projektu SYPO

 • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

  Naše škola je zapojena do do programu Doučování žáků škol. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 • Znáte Netflix? A viděli jste již seriál Koruna? Pokud je vaše odpověď ano, jistě znáte prince Philipa, vévodu z Edingurghu. A pokud vaše odpověď byla ne, hned se dozvíte více!

  Zapojili jsme se totiž do výzvy DofE (The Duke of Edinburgh's International Award) - Cena vévody z Edinburghu, mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny.

  Jedná se o program osobního rozvoje a je možné ho plnit kdekoli v České republice. Určena je pro každého ve věku od 14 do 24 let.

  Image
 • Prodej almanachu 100 let gymnázia

  Almanach vydaný u příležitosti oslav 100 let gymnázia je možné zakoupit v sekretariátu školy, Čsl. armády 1530/29. Po předchozí domluvě je možné i prohlédnout výstavu o historii gymnázia.

 • Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II

  Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. realizuje od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2022 projekt ŠABLONY II PGM reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015874, který patří do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II.