3. až 5. září 2021 - Lámání bariér

Na začátku školního roku vyjeli studenti 1.A v doprovodu třídní učitelky na svoji první společnou akci - na adaptační kurz do Českého Jiřetína na chatu Barbora.

Stál před námi jasný cíl - vzájemně se poznat, podpořit spolupráci a vytvořit si pohodu a důvěru mezi sebou v třídním kolektivu a snadněji se zapojit i do života školy.

Program kurzu vedli lektoři Zuzka a Filip pod vedením školní metodičky prevence Michaely Marešové. Počasí nám přálo, a tak většina připravených aktivit probíhala na čerstvém vzduchu v krásné přírodě.

Z kurzu jsme se vrátili s elánem do společného působení ve škole.

Autorka: Mgr. Jitka Ježková, třídní učitelka