15. května 2023 - Tercie na exkurzi na Úřadu práce

V pondělí 15. května se žáci tercie v rámci předmětu Svět práce vydali na exkurzi, která se konala na Úřadu práce ČR. Po krátké pěší procházce nás zde přivítala kariérová poradkyně Ing. Jana Riegerová. Tématem přednášky byla nezaměstnanost, její důsledky a výběr povolání. Během programu jsme dělali spoustu různých zajímavých aktivit, např. test na volbu povolání. Exkurze pro nás byla velice přínosná.

Autorky: Emma Černá, Anna Korcová, Nela Šidlichovská (text), Mgr. Jitka Ježková (foto)