16. října 2023 - Týden duševního zdraví - Den první

Tři, dva, jedna: začínáme…

V pondělí se rozjel program našeho týdne, který by měl pomoci žákům i učitelům v rozvoji respektujícího způsobu života v době plné náročných výzev a nejistot.

Celý program zahájila Jana Jungmannová ze společnosti Society for All, která pomáhá ohroženým dětem, a vysvětlila nám, jak vypadá respektující přístup k dětem a kam se obrátit, pokud někdo cítí problémy. Na ni hned svou přednáškou o tom, jaké jsou znaky špatného zacházení s dětmi a rizikového chování, navázal Karel Straka.

Další přednášky pojímaly duševní zdraví v širším kontextu. Na první jsme se od Martina Stachoně dozvěděli, co člověka ovlivňuje při uvažování, jak funguje naše myšlení a co bychom si měli uvědomit, když se rozhodujeme, jak budeme nakládat se svými financemi. A následující přednáška Jakuba Bintera nás uvedla do světa AI, tedy z dnešního pohledu velmi diskutovaného fenoménu, který začal ovlivňovat náš život. Upozornil nás na několik diskutovaných potíží a řešení. Teoretické povídání bylo doplněno ukázkami reálného užití ve studijní praxi.

Závěr z dnešního dne? Buďme otevření k možnostem, nebojme se změny, respektujme ostatní. Důležitá je prevence a pochopit kontext.

Reakce studentů:

…Na přednášce se nám nejvíce líbily ukázky rozhovorů s ohroženými dětmi. Uvědomili jsme si, kolik dětí se potýká s problémy, o kterých se ve společnosti mluví málo…

…Přednáška Ohrožené dítě se mi líbila. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací. Když jsem přišla domů, ihned jsem si vytáhla poznámky a vše jsem odvyprávěla rodičům, protože jsou učitelé a mohlo by se jim to hodit a navíc jsem byla plná dojmů a pojmů a byla by škoda se o ně nepodělit!

…Přednáška o psychologii finančního a investičního rozhodování mě velmi zaujala, byla zábavná a přínosná. Ukázala nám, že je důležité myslet na budoucnost, spoléhat se sami na sebe a také si promyslet každé naše rozhodnutí týkající se financí a investic.

Přednáška o psychologii finančního a investičního rozhodování mě velmi zaujala, byla zábavná a přínosná. Ukázala nám, že je důležité myslet na budoucnost, spoléhat se sami na sebe a také si promyslet každé naše rozhodnutí týkající se financí a investic.

…Moc se mi líbil obsah přednášky Psychologie ve financích a investicích, téma my vyhovovalo, sedělo k tématu týdne duševního zdraví a rozšířilo mi obzory. Přednáška byla udělaná zajímavou formou, líbilo se mi, že nás přednášející zapojil, i praktické ukázky probíraných jevů. Určitě bych také vyzdvihl vtipné připomínky a příběhy, kterými pan Stachoň doprovázel samotné téma.

Přednáška o AI: I toto téma bylo pro studenty velmi zajímavé, což se i odrazilo na velké účasti. I zde nás přednášející aktivně zapojil. Sami jsme si mohli vybrat konkrétní oblast, které se budeme věnovat. Toto téma bylo také obohaceno o mnoho humorných momentů.

U obou přednášejících jsem také využil možnost doptat se na věci, které mě zajímají, a jsem za to rád. Přednášky mě naučily, jak lépe pracovat s jazykovými programy, také poznávat a vnímat psychologické paradoxy a jevy, které se vyskytují v investicích a ve financích. Celkově se mi obě přednášky líbily a jsem moc spokojen. Myslím, že tento styl týdne jednou za rok je výborný nápad a studentům (a také učitelům) naší školy mohou odborníci v oboru rozšířit obzory a obecný přehled…

Dne 16. října 2023 se na našem gymnáziu uskutečnila přednáška na téma „Psychologie finančního a investičního rozhodování“. Byla přednášena panem doktorem Stachoněm, který nám zábavnou formou objasnil, kdy a jak je vhodné investovat a zmínil, že je na místě na investice pohlížet i z dlouhodobějšího hlediska…

Autoři: Mgr. Iveta Macánová (text), Mgr. Michal Smatana (foto)