20. října 2023 - Týden duševního zdraví - Den pátý

Poslední den našeho Týdne duševního zdraví jsme otevřeli s Alenou Jirákovou kouzelný svět mandal. Mandaly jsou velmi starou pomůckou při meditaci. Pomáhají zklidnit mysl. Jejich původ sahá do indické a tibetské tradice. Slovo „mandala“ pochází ze staroindického jazyka a znamená „kruh“. Uvnitř kruhu nacházejí svůj řád struktury, které mají střed, centrum a rozvíjejí se buď směrem od něho, nebo k němu.

V pátek také proběhla přednáška významného odborníka na problematiku kyberšikany. Jiří Palyza nás ve své přednášce seznámil se vším, co vše lze za kyberšikanu považovat, v jaké formě nás může potkat a také, že i kyberšikana je trestným činem, za který nemusí být trestáni jen plnoletí občané. Obsah přednášky také potvrdil fakt, že kyberšikanu může zažít každý, ale že je důležité se jí umět postavit, důležité je, nebát se o ní mluvit. Není nic, co by nám mělo bránit, abychom se podělili o tento problém s našimi nejbližšími, kteří nám mohou pomoci. Je také důležité si uvědomit, že si nikým nemáme nechat ubližovat v reálném životě a stejně tak, i když se jedná o online prostor.

V interaktivní přednášce naší absolventky Lucie Bernasové jsme zaměřili svůj pohled na jednoduchý, avšak mimořádně účinný prvek ovlivňující naše fyzické a duševní zdraví – dýchání. Zjistili jsme, jak pomocí dechu snížit úzkost, uklidnit mysl, zlepšit schopnost udržet pozornost při učení a mnoho dalšího. Učili jsme se, jak správné dýchání zařadit do každodenního života pro zlepšení celkové pohody a výkonnosti. Lucie nás také upozornila na různé aplikace, které nám mohou s nácvikem správného dýchání pomoci. Správná technika dýchání prý ovlivňuje, jak se formuje náš obličej a výraz ve tváři. Z přednášky pak všichni odcházeli se zavřenými ústy, aby mohli dýchat nosem, takže úspěch.

O přednášku Matěje Kunce o AI ve škole byl ze strany studentů velký zájem, protože se jedná o velmi zajímavé a zároveň pro některé kontroverzní téma. Matěj se nám snažil vysvětlit, jak mohou ChatGPT prakticky využit žáci i učitelé. Jak může AI optimalizovat procesy ve firmách nebo třeba ve škole. Ukazoval různé možnosti, ale upozornil i na úskalí jejího využívání při práci ve škole. A nezapomněl zdůraznit ani etický rozměr této problematiky.

Celý program zakončil workshop Nepanikař! Nepanikař je aplikace, která poskytuje zdarma první psychologickou pomoc. Nabízí terapie, poradny i seznamy renomovaných odborníků v jednotlivých krajích. V našem workshopu jsme hledali odpovědi na mnohé otázky např. co je to stres, co pomáhá upevňovat duševní zdraví, co je to psychohygiena, jak mohu pomoci člověku v panice-co udělat, jaké věci říkat, co raději ne... Seznámili jsme s různými kazuistikami. Udělali jsme si pořádek v tom, kdo je psycholog, psychiatr, psychoterapeut. Kde hledat pomoc ve škole i mimo ni.

Tak, a to je všechno.

Prožili jsme náročný, ale zajímavý a inspirativní týden. Snad alespoň některé akce z našeho programu pomohly studentům a učitelům přiblížit metody, jak pracovat se stresem, zvládat náročné životní situace a pracovat na svém růstu a osobnostním rozvoji. Snažili jsme se, aby se nejednalo jen o přednášky, ale volili jsme i takové aktivity, které by nám měly pomoci nastolit větší duševní pohodu a klid, protože důležitá je prevence.

Přerušte bludný kruh negativních myšlenek. …Buďte více v přítomnosti. …Dobře se vyspěte. …Udržujte sociální kontakty… Žijte zdravě… Udělejte něco pro sebe… Nic si neberte osobně…. A nedělejte si domněnky….Mějte se rádi

Autoři: Mgr. Iveta Macánová za přispění J. Masojídka a K. Trefné, Mgr. Michal Smatana