20. června 2024 - Jak jsme zakopávali časovou schránku

20. června 2024 žáci 1.A, 1.B a 1.C zakopali na školní zahradě časové kapsle jednotlivých tříd. Předměty, které do nich vložili, se pojí s jejich prvním školním rokem na Podkrušnohorském gymnáziu. Cílem je sejít se za 20 let, schránku vykopat a zavzpomínat na školní léta. Takže zapište si do diáře - sraz 20.6.2044 (je to pondělí a krumpáč s sebou 😉)

Autorka: Mgr. Jana Bencová