20. prosince 2016 - Zuzana Vu: program mladých delegátů působících při OSN

Studenti sociologického semináře a poté studenti tříd 3.A a 3.C měli jedinečnou možnost setkat se s naší bývalou studentkou Zuzanou Vuovou, aby se blíže seznámili s programem mladých delegátů, kteří působí při OSN.

Zuzana je jednou z delegátek, které při OSN reprezentují ČR a podílejí se programu, jenž se snaží o větší participaci mladých lidí při řešení problémů současného světa.

Hovořila velmi kultivovaně a s přehledem o problémech, které v rámci OSN řeší, hovořila o nezapomenutelných setkáních s předními představiteli této organizace – např. s generálním tajemníkem Pan Ki munem. Zmínila mnohé aspekty lidských práv - práva dětí, různé stránky diskriminace menšin, nezaměstnanost mladých lidí, udržitelný rozvoj…

A nesmím zapomenout na další rozměr našeho setkání: domnívám se, že Zuzana byla inspirací pro současné studenty, jak pracovat na své kariéře, jak překonávat překážky, jak pracovat pro komunitu a spolupodílet se na řešení zdánlivě neřešitelných problémů.

Autorky: Mgr. Iveta Macánová (text+foto), Mgr. Jitka Ježková (foto)