25. října 2018 - STO - Den desátý

Je čtvrtek, což znamená, že se pomalu blížíme k závěru projektu STO. I přesto však bylo možné dnes zhlédnout hned dvě zajímavé akce.

Od osmi hodin se konalo v mosteckých kasárnách divadelní představení pod vedením Pavla Skály, které bylo zaměřené na období 2. světové války. Stará budova kasáren tak navodila tíživou atmosféru a bylo možné se lépe vcítit do pocitů lidí, kteří tyto děsivé okamžiky zažili na vlastní kůži.

Od deseti hodin pokračoval náš projekt besedou se spisovatelem, scénáristou a novinářem Pavlem Kosatíkem. Tématem besedy byl především život za první republiky a značnou pozornost věnoval pan Kosatík také prvnímu československému prezidentu - T. G. Masarykovi. Studenty zajímala např. otázka sudetských Němců a slovenských Maďarů, připojení Podkarpatské Rusi či tehdejší nepokoje v oblasti Těšínska.

Aby došlo také na mladší žáky naší školy, připravil si student kvinty Adam Novák malou přednášku pro třídu tercii o historii České republiky. Pevně věříme, že si tak naši mladší spolužáci oživili ty nejdůležitější okamžiky z českých dějin.

Již tradičně připojujeme videoreportáž a několik fotografií. Za nás je to pro dnešek vše a budeme se těšit v pátek - naposledy.

Autoři: Karolína Marklová, oktáva (text), Dominik Síbr, 2.B (foto), Karolína Nodesová, 4.A (foto)