Aktuality

 • Ve středu navštívil areál zahrady u spodní budovy „Osterhase“ neboli „velikonoční zajíc“. V německy mluvících zemích chodívá obvykle až v neděli večer před Velikonočním pondělí, ale k nám přišel s předstihem. Zanechal nám zde, jak je jeho oblíbeným letitým zvykem, několik desítek čokoládových vajíček, které vyrazili hledat studenti Tercie v rámci hodiny německého jazyka. A byli úspěšní!

 • 13. dubna 2022 se naše třída v doprovodu paní učitelky Bočanové a pana učitele Henzla vydala na exkurzi do Ústí nad Labem. Naším cílem bylo vidět a blíže se seznámit především s Masarykovými zdymadly a Vaňovskými vodopády. Sešli jsme se v 8:10 v hale mosteckého nádraží a jeli vlakem přímo do naší cílové destinace. Itinerář exkurze byl předem znám, a tak si někteří z nás k jednotlivým zastávkám připravili informace, se kterými chtěli spolužáky seznámit. Ihned po příjezdu jsme si povídali o protipovodňových opatřeních, a pak jsme se vydali směrem k městské části zvané Střekov.

 • V úterý 12. dubna navštívila kvinta A v rámci třídní exkurze mostecký Památník obětem 2. světové války. Sešli jsme se v 8:00 před školou, odkud jsme se vydali volnou chůzí na hřbitov ke krematoriu, kde se památník nachází. Tam nás uvítal pan Eduard Beneš společně s panem Karlem Novákem, kteří památník založili a několik let spravují a provozují. Uvedli nás do prostor suterénu, kde se nachází expozice, která představuje události z let 1938 – 1945. Je možné v ní shlédnout velké množství fotografií, dochovaných předmětů, modelů vojenské techniky a letadel, vše doprovázené zajímavým popisem.

 • V úterý 12. dubna jsme jako třída 1.A společně s akcí Ukliďme Česko pomáhali životnímu prostředí a uklízeli přírodu v okolí Resslu.

  Začínali jsme v devět hodin ráno, počasí nám přálo a my jsme se s radostí pustili do práce.

  Někteří z nás si pro ostatní připravili různé přednášky, které se týkaly našeho tématu dne. Slyšeli jsme o tom, co to je ekologie, dozvěděli jsme se zajímavosti o kopcích z nejbližšího okolí, získali jsme informace o akci Ukliďme Česko a celý úklid byl zakončen povídáním o černých skládkách.

  Povedlo se nám nasbírat dvacet pytlů odpadu.

 • Vlak vyjel ze stanice. Bylo ráno 12. dubna a sextáni sledovali ubíhající krajinu za okny. Ať už se každý bavil knihou, filmem, spánkem či hovorem, cesta uběhla rychle a brzy jsme se ocitli na prosluněném náměstí města Litoměřice.

  To ale nebyl náš hlavní a jediný cíl.

  Ač jsme se během volného rozchodu, kterým jsme vyplnili čas před domluveným srazem u muzea, zabavili každý po svém, ať už na zmrzlině, v knihkupectví či procházkou po pamětihodnostech, přesně na čas jsme natěšeně očekávali naši průvodkyni.

 • V Ústí nad Labem se 11 dubna 2022 uskutečnilo krajské kolo Juniorského maratonu. Této akce se zúčastnili také žáci naší školy. Družstvo tří dívek a sedmi chlapců dohromady absolvovalo maratonskou trať v celkové vzdálenosti 42,2 km. Časem 2:47:09 zvítězili a postoupili do finálového závodu, který se uskuteční v rámci Pražského mezinárodního maratonu 8. května 2022.

  Autoři: Mgr. Tomáš Parnica (text), Martin Klein (foto)

   

 • Pro uchazeče o studium

  Zveřejňujeme Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku v roce 2022. Termíny, testy, výsledky, požadavky, pravidla a doporučení.
 • Dne 6. dubna 2022 se již tradičně uskutečnilo krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií. Téma letošního ročníku byly dějiny Druhé světové války 1939 - 1945. Naše gymnázium reprezentovali žáci Pavel Elexa, Matouš Rybák a David Štýs. Přestože se našemu týmu nepodařilo postoupit do republikového finále, rád bych studentům poděkoval za reprezentaci školy.

  Autor: Mgr. Jakub Haviar

   

 • Ve středu 6. dubna se v Ústí nad Labem odehrálo krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovali tři žáci a přivezli si krásná ocenění.

  Blahopřejeme Marii Bočanové (kvarta A) za 1. místo v kategorii ZŠ/VG I a Mariovi Moscato (kvinta A) za 2. místo v kategorii SŠ I. Naši školu také pěkně reprezentoval Vojtěch Vohnout (sexta A).

  Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy, Máje přejeme hodně štěstí v národním kole a všem dohromady hodně úspěchů v jejich dalším studiu francouzštiny.

  Autorka: Mgr. Klára Bočanová

 • Dne 6. dubna 2022 se konalo krajské kolo dějepisné olympiády, na kterém naši školu reprezentoval žák oktávy Adam Novák. Výsledek je pro nás výborný, Adam skončil na 1. místě a postupuje do celostátního kola, které se bude konat v květnu ve Hradci Králové. K naší gratulaci připojujeme i přání dalších úspěchů v celostátním kole.

  Autor: Mgr. Zdeněk Vejražka

   

  Image