30. listopadu 2016 - Šestý ročník mezinárodní soutěže the Best In English 2016/2017

Dne 30. listopadu 2016 se konal šestý ročník mezinárodní soutěže the Best In English 2016/2017. Soutěže se zúčastnilo 50 studentů našeho gymnázia. Soutěž probíhala formou 60 minutového online testu, který se skládal z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 – C1 dle společného evropského referenčního rámce. Test byl velmi náročný, jak požadavky na znalosti, tak svoji délkou.

Cílem soutěže byla motivace ke studiu jazyka a zjištění vlastní jazykové úrovně. Soutěž Best In English proběhla taktéž v ostatních státech Evropské Unie. Stejně jako v minulých ročnících se konala také na Slovensku. Poskytla tak jedinečnou příležitost porovnání se zahraničními studenty.

Poděkování patří jak studentům tak i R. Sedlárovi za pomoc při organizaci a R. Zimovi za technickou podporu během soutěže.

Autoři: Mgr. Martina Skleničková (text+foto), Ing. Roman Sedlár, MBA (foto)