22. prosince 2017 - Vánoční akademie gymnázia

Dne 22. prosince 2017 se již tradičně uskutečnila vánoční akademie našeho gymnázia. Program byl velmi pestrý a zahrnoval jak taneční, hudební, tak také divadelní vystoupení. Žáci školy si mohli vyslechnout hudební skupinu Favorite Obsession, sólový zpěv Matěje Vlčka či hudební vystoupení žáků primy. Dále mohli vidět mnoho tanečních žánrů tance (street dance, disko dance, hip - hop). Výzdobu sálu připravili žáci pod vedením Mgr. Luďka Proška a celým programem provázela moderátorská dvojice oktavánů Jakub Mařík a Ladislav Lutz. Doufáme, že se jednotlivá vystoupení žákům i učitelům líbila. Tímto bychom chtěli též všem účastníkům akademie poděkovat a všem žákům a učitelům popřát krásné a veselé vánoční svátky.

Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text), Monika Jeníčková, 4.A (foto), Daniel Schön, septima (foto), Honza Mráček (foto), Mgr. Michal Smatana (foto)