19. února 2020 - Workshop „Pokusy z fyziky“

Ve středu 19. února 2020 vyjely třídy 1.A, 1.B, 1.C a kvinta na exkurzi na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze na workshop „Pokusy z fyziky“.

Sraz jsme měli v 9:20 u budovy B2, kde na nás čekaly dva autobusy. Spočítali jsme se, ohlásili nemocné a vyjeli. Cesta proběhla v pořádku a po hodině a půl už jsme vystupovali před budovou fakulty. Tam jsme měli půl hodiny „rozchod“. Většina studentů ho strávila v kantýně nebo u automatu na kafe, případně na toaletě. Jen několik z nás si všimlo i nástěnek okolo.

Poté jsme se přemístili do posluchárny T2. Zde proběhl malý závod o zadní lavice. Když jsme se pohodlně usadili, workshop začal. Provázeli nás jím Zdeněk Drozd a Jitka Houfková.

Tato dvojice nám velmi zábavnou formou ukázala mnoho pokusů, které (až na pár výjimek) byly posléze vysvětleny. Dozvěděli jsme se například, že Galileo Galilei zkoumal rovnoměrně zrychlený pohyb s pomocí hudby, anebo že laťku lze přeseknout nožem snadněji, když je něčím zatížena. Samozřejmě nechyběly ani pokusy, které přednášející zkoušeli sami na sobě a na úplný závěr se dokonce i střílelo.

Workshop byl zábavný, poučný a praktický a troufám si za všechny říct, že se konečně ze vzorců a definic stala realita.

Autoři: Martin Knol, kvinta (text), Martin Klein, kvinta (foto)