10. května 2023 - Příležitosti pro mladé v EU

V rámci předmětu ZSV - Svět práce se studenti třetích ročníků zúčastnili přednášky s názvem „EU a mladí lidé".

Lektorka ústeckého Eurocentra Mgr. Adéla Rypková seznámila naše studenty s možnostmi pomaturitního studia a práce v EU, se stážemi, výměnnými pobyty, dobrovolnickými aktivitami a s programem Erasmus+.

Účastníci hodnotili přednášku jako přínosnou, získali přehled o alternativách, které nám členství v EU přináší a řadu využitelných odkazů k vyhledaní bližších informací, například na stránkách Evropského portálu pro mládež, Eurodesku, Domu zahraniční spolupráce,…

Shodli se, že tyto příležitosti v EU by jim rozšířily obzory, a navíc by se zdokonalili v cizím jazyce. Teď už záleží jen na nich, zda možnosti, které jim byly nabídnuty, využijí.

Autoři: Mgr. Jitka Ježková (text+foto), Mgr. Michal Smatana (foto)