11. až 15. září 2023 - 3.B na Berounce

Třída 3.B strávila pět dní v kempu u Berounky. Počasí nám přálo a my si z pobytu odvážíme jen ty nejlepší vzpomínky. Zdolali jsme několik kilometrů po řece na kánoích i při pěších výletech. Čas zbyl i na táborák a jiné radovánky. Tímto děkujeme paní učitelce Karle Trefné i pánům učitelům Milanovi Kalců a Františkovi Staňkovi, že nás celým kurzem provedli a byli nám oporou.

Autorka: Marie Chodlová, 3.B