20. prosince 2016 - Vánoční zpívání pro charitu - sbírka potravin

Dolní budova naší školy těsně sousedí s azylovým domem. Nenechme se ovšem mást názvem. Ne, skutečně nejde o dům, v němž může spočinout kdejaký "asi-lant", jedná se o dům, v němž Diakonie Českobratrské církve evangelické poskytuje sociální pomoc výhradně ženám a matkám v tísni. Záslužná činnost a záslužné poslání. Koneckonců i my studenti se často stáváme azylanty naší školy - azylanty vědění.

No a od této skutečnosti už je jen krůček k předvánočnímu zastavení, k předvánočnímu setkání. Prostě jsme na chvíli odložili pijáky a skicáky a pod vedením několika učitelů, ve vstupní hale dolní budovy a v družné předvánoční chvíli si pokorně připomněli, že jsme (snad) ještě všichni na škole výhradně a nezměnitelně lidé dobré vůle. Zaznělo několik koled, hlasy pěvců a pěvkyň sboru naší školy SMoG podpořily tóny zobcových fléten, akustické kytary, klarinetu, trianglu a elektrických kláves muzikantů - studentů.

Pan ředitel Azylového domu k nám následně krátce promluvil, vyslovil poděkování, a my, my poté panu řediteli předali vybrané věci darované studenty do azylové sbírky. Vzletně se tomu říká pomoc bližnímu svému. Nevzletně se tomu říká stejně. Jistě, neboť právě míra schopnosti empatie a míra vnitřní potřeby pomáhat druhým je přímo úměrná hloubce našich duší a velikosti našich životů.

Tak šťastné a veselé…

Autoři: Marek Fux, sexta (text), Mgr. Michal Smatana (foto)