23. října 2018 - STO - Den osmý

Jako by těch osmiček nebylo dost, co říkáte? Nicméně ani osmý den nechyběl náš tým u dalších zajímavých přednášek. Ty byly na pořadu hned dvě.

Na naše gymnázium zavítal Mgr. Petr Karlíček, absolvent katedry historie FF UJEP. Zajímá se o moderní dějiny střední Evropy, české a slovenské pohraničí, ale také o historii médií se zaměřením na politickou karikaturu. Je autorem knih a odborných článků na toto téma. Hlavním tématem přednášky tak byly dobové karikatury z roků 1918, 1938 a 1948. Studenti se dozvěděli, jakou úlohu karikatury plní, jaká problematika je na nich ponejvíce znázorňována a kde se s nimi můžeme nejčastěji setkat.

Jako další proběhla přednáška a workshop s lektory Amnesty International ČR. Amnesty International je celosvětová organizace, která se zabývá porušováním lidských práv a iniciuje kampaně proti jejich porušování. Účastníci přednášky dostali možnost vyzkoušet si práci ve skupinách, kde měli za úkol analyzovat několik případů a následně rozhodnout, jaká lidská práva byla porušena. Kromě toho získali i řadu nových poznatků a informací týkajících se právě tohoto tématu.

Jako obvykle jsou pro vás připraveny rozhovory s našimi hosty a studenty, takže se rozhodně nezapomeňte podívat na videoreportáž. To je od nás pro dnešek vše a budeme se těšit opět ve středu.

Autoři: Karolína Marklová, oktáva (text), realizační tým videa - viz titulky v závěru, Dominik Síbr, 2.B (foto), Mgr. Michal Smatana (foto)