18. až 22. listopadu 2019 - Festival svobody, týden druhý

Jedeme dál: workshopy, filmy, přednášky a besedy. Různá témata: udržitelný rozvoj, klimatická změna, korupce, sociální problémy, exekuce, obchod s chudobou, intolerance… Témata, která nám dala možnost zamýšlet se nad naší minulostí i současností. V rámci druhého týdne jsme si mohli uvědomit, že k životu ve svobodě a demokracii patří i negativní jevy. Akce nám dala možnost hlouběji se zamyslet nad tím, jak se k nim postavit, jak se s nimi vypořádat.

A jaké možnosti se nabízejí? Vzdělávat se, učit se kriticky myslet, být aktivní součástí společného života, spolupodílet se na vytváření občanské společnosti a hlavně nespoléhat se, že za nás problémy vyřeší nějaký „spasitel“.

Jak říká T. Snyder: „Demokracie je vláda lidu, nikoli vláda osamělých pasivních individualit, které nic nedělají. Takže aby mohla existovat demokracie, musí existovat lid, a aby mohl existovat lid, tak skutečně každý občan musí přijmout trochu odpovědnosti.“

Autoři: Mgr. Iveta Macánová (text), Tereza Šimková, sexta (foto), Mgr. Michal Smatana (foto)