12. prosince 2019 - Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 12. prosince jsme se se seminářem Základy teorie práva vydali do Prahy, abychom si prohlédli místo, kde se odehrává podstatná část legislativního procesu, tedy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Komplex budov na nás udělal velký dojem. Rozprostírá se v Praze na Malé Straně. Tvoří jej tři hlavní paláce: Thunovský palác, palác Šternberských a palác Smiřických, také několik bývalých měšťanských domů.

Zasedací sněmovní sál se nalézá v Thunovském paláci, má překrásnou výzdobu, ale i bohatou historii, neboť právě zde se po staletí utvářely české novodobé dějiny. V roce 1779 zde šlechtický rod Thunů vybudoval divadlo, které však o několik let později vyhořelo.

Významným historickým mezníkem je 14. listopad 1918, kdy zde byla na prvním zasedání Národního shromáždění vyhlášena Československá republika a Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen jejím prezidentem. Od té doby byly prostory využívány Senátem Národního shromáždění. Od roku 1969 sál využívala Česká národní rada. Poslanci Parlamentu ČR se zde scházejí ke svým jednáním od 1. ledna 1993 dodnes.

Autorka: Mgr. Iveta Macánová