29. dubna 2024 - Návštěva tiskového atašé americké ambasády v Praze

V pondělí 29. dubna 2024 navštívil Podkrušnohorské gymnázium v Mostě tiskový atašé americké ambasády v Praze. Svou návštěvu zahájil prezentací, ve které se žáci třetích ročníků dozvěděli nejenom o panu atašé samotném ale také o sídle a chodu ambasády, zajímavých Američanech českého původu i o možnostech studia či práce v USA.

Následovala zajímavá beseda, kdy byly zodpovězeny otázky ze strany žáků. Ty byly opravdu velmi různorodé a týkaly se nejen politiky, ale zabrousili jsme i do zdravotnictví, zeměpisu, sportu a osobních zkušeností pana atašé.

Děkujeme za příjemně strávené dopoledne plné nových informací a doufáme, že toto nebyla poslední návštěva a v budoucnu pana atašé opět uvidíme.

Autorky: Mgr. Jana Bencová (text), Mgr. Klára Bočanová (foto)